+47 62 47 17 17

+47 62 47 17 17  •  post@savalen.no

Fiske

Stangfiske Sommer (15. mai – 15. september)
Savalsjøen og Fådalen fiskeområde innbyr til gode fiske muligheter med napp på røe og ørret. Fiskekort kan kjøpes via mobiltlf. eller på nett.

Nett: Savalen Fiskeforening
Veiledning for kjøp over mobiltlf: Savalen Fiskeforening Mobil

Fiskeregler for sportsfiske i Savalen
Fiske er tillatt i tiden f.o.m. 15. mai til 15. september. Lovlig redskap er stang, oter og håndsnøre.
Fangst av ørret som er mindre enn 30 cm. målt fra snutespiss til halefinnens midterste stråler, skal straks og så vidt mulig, settes ut igjen.
Fiske nord for fredningslinja i Boten er ikke tillatt. Brudd på fiskereglene er straffbart og blir anmeldt av oppsynet.

Fådalen fiskeområde
Fådalen fiskeområde har over 20 fiskbare vann og tjern. Området ligger i et flott turterreng rundt Savalen.

Fiskeregler for Fådalen
Soneinformasjon: Fiskekortet gjelder for alle sjøer og tjern innenfor fiskekortområdet. I Kviknedøltjønna er det fritt fiske. Her trenger en ikke løse fiskekort.  Fiskekortet gjelder IKKE for Savalen.
Fisketid hele året. Fredningstid for ørret 15.09 – 13.10.  Sportsfiskeredskaper som mark, sluk og flue er tillat. Oterfiske tillatt.  Barn under 16 år fisker gratis. Brudd på regler kan medføre anmeldelse. Telefon oppsyn: (0047) 90 59 24 97. Se mer info her …

Pin It on Pinterest