Driftssjef Destinasjon Savalen

Driftssjef Destinasjon Savalen

Savalen Fjellhotell & Spa i Tynset kommune er en helårs destinasjon i fin utvikling med ca. 50 millioner kroner i omsetning. Hotellet disponerer i alt 700 varme senger. Beleggsprosenten er på vel 60 %. Belegget er størst i helger, høytider og ferier, mens økt belegg i midtukene er et prioritert satsingsområde.

Hotellet har vært i familien Hektoens eie og i kontinuerlig drift siden Grethe og Sindre Hektoen begynte i det små for 54 år siden i vakker natur 730 meter over havet helt nord i Østerdalen.

Vi søker nå etter driftssjef som får ansvar for den daglige driften i samarbeid med eierne.

Driftssjefen vil ha rollen både som vertskap og med personalansvar for 40 årsverk, og samtidig skulle være ansvarlig for at hotellet til enhver tid når sine økonomiske målsettinger.

Dette er en krevende stilling med til dels lange dager og periodevis mye helgearbeid. Arbeidstiden må i stor grad tilpasses behov og belegg, og stiller følgelig store krav til fleksibilitet. Ferietiden må også tilpasses driften ved hotellet.

Uavhengig av kjønn, alder, erfaring og bakgrunn vil stillingen kreve god økonomiforståelse, gode menneskekunnskaper, mye energi og stå på-vilje, stor fleksibilitet i forhold til arbeidstid og fokus på utøvelsen av vertskapsrollen. Til alle tider har tilbakemeldingene fra våre gjester fokusert på hyggelig betjening og tilstedeværende vertskap. I tillegg til god mat!

Driftssjefen får derfor et betydelig ansvar for å ivareta hotellets gode navn og rykte, og utvikle dette videre sammen med hotellsjefen, avdelingslederne og øvrige ansatte.

Vi ønsker oss en driftssjef med relevant erfaring og kompetanse, og som raskt kan fylle rollene som vertskap for våre gjester og leder for våre ansatte. Driftssjefen rapporterer til hotellsjefen.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og om ønskelig kan bolig stilles til disposisjon.

 

For nærmere informasjon ta kontakt med styreleder Odd Ustad på telefon 90 16 10 00

Søknad med oppgitte referanser sendes til post@savalen.no innen 31.10.2018

Kontakt oss

Følg oss

Tripadvisor

Været på Savalen

13°