+47 62 47 17 17

+47 62 47 17 17  •  post@savalen.no

sykkel_210R

Rødals-runden • 56,8 km

Starter ved parkeringplassen ved skiheisen.  Deretter 12,6 k langs Savalen Rundt veien før man tar opp Garvikåsen og får 3,2 km oppover med en høydeforskjell på 180 meter.
Deretter innover Rødalen og får fine små innsjøer på hver side av veien og etter hvert følger vi bekken Gløta siste del til Finnhaugan, et gammelt seterbruk.

Ved Finnhaugan går det av en sti oppover ca 1 km. Denne er vanskelig å sykle. Her passerer man tidligere Hamndalsgruva som var en del av Børsjøhøgruvene  og som ligger på ca 1100-1200 moh. Gruvene ble drevet av Røstvangen gruver i perioden 1913-21. Etter ca 1 km opp tar man til høyre på en sti delvis kjerrevei  i ca 7 km. Denne går meste av tiden på høyfjellet før siste del går ned mot Gløtlisetra. Etter å ha passert Gløtlisetra blir det bedre vei som forsetter i ca 3 km før man er nede ved det gamle vaskeriet på Røstvangen Gruveanlegg.

Røstvangen gruver ligger midt mellom Kvikne og Tynset i Østerdalen. Gruvedrifta på Røstvangen startet i 1904 og ble drevet sammenhengende helt til de gikk konkurs i 1921. Malmen som ble tatt ut var kobberholdig svovelkis.

Røstvangen hadde vaskeri, postkontor, bakeri, forsamlingshus, bolighus, boligbrakker, butikker og noe så uvanlig som en kino. I perioden fra 1916-1919 steg antall ansette fra 170 til 260, men i perioden 1919-1921 kom den økonomiske nedturen. I 1921 var arbeidsstokken på 120.

Selskapet gikk konkurs i 1921 og var en av de største konkursene i Norge fram til den tiden. Etter konkursen ble alle maskinene fjernet. Mange av husene ble revet eller sprengt, bortsett fra de største bygningene.  Alle arbeiderne flyttet fra stedet umiddelbart.

Etter Røstvangen forsetter turen og man tar over en bro mot Sparsjøvollen. Det er 4,3 km fra Røstvangen til Sparsjøvollen. Man passerer Sparsjøvollen og fortsetter mot Savalen. Nå blir det 4,1 km mer middels krevende stisykling før man kommer til Savalen Rundt veien og det er 2,8 km tilbake til der man startet.

Last ned GPS-fil

Pin It on Pinterest